HLS High Level Structure verplichte documenten ISO 9001

High Level Structuur -- verplichte 'gedocumenteerde informatie'

Wat is nu High Level Structure? Afgelopen tijd zijn van bekende normen nieuwe versies verschenen: ISO 27001:2013 (informatiebeveiliging), ISO 9001:2015 (kwaliteit) en ISO 14001:2015 (milieu). Deze normen voor managementsystemen hebben allemaal een nieuwe opzet, genaamd High Level Structure (HLS).

In Proware tref je de nieuwe High Level Structure (HLS) aan die voor alle managementsystemen gelijk is getrokken. Het grote voordeel in Proware is dat je voor dezelfde processen maar een beschrijving nodig hebt, terwijl je toch voor elke norm / schema inzichtelijk kan maken dat je aan alle norm-items voldoet.

De HLS indeling is:

  • Context van de organisatie
  • Leiderschap
  • Planning
  • Ondersteuning
  • Uitvoering
  • Evaluatie van de prestaties
  • Verbetering

Verder zijn de verplichte 6 procedures in je handboek uit de oude ISO9001:2008 verdwenen, maar wat blijft is de ‘gedocumenteerde informatie’. Kortom, 'verplichte documenteerde informatie'. Documentatie blijft dus nodig binnen kwaliteitsmanagement en wel op de volgende gebieden:

     
PDCA cirkel Paragraaf ISO 9001:2015
Plan 4.3 Scope van het kwaliteitsmanagement systeem
4.4 Documentatie van het kwaliteitsmanagement systeem
5.2.2a Kwaliteitsbeleid
6.2.1 Kwaliteitsdoelstellingen
7.1.5 Monitorings- en meetuitrusting
7.1.5 Beheersing van monitorings- en meetuitrusting
7.2 Competenties van medewerkers
     
Do 8.1e Operationele planning en controle
8.2.3 Beoordeling van product- en diensteisen
8.3.2g Planning van ontwerp- en ontwikkeling
8.3.5 Beoordeling, verificatie en validatie van ontwerp en ontwikkeling
8.3.6 Beheersing van wijzigingen in ontwerp en ontwikkeling
8.4.1 Controle van extern geleverde producten en diensten
8.5.1 Controle van productie en dienstverlening
8.5.2 Identificatie en traceerbaarheid
8.5.6 Beheersing van veranderingen
8.6 Vrijgave van producten en diensten
8.7 Beheersing van niet-conforme procesuitkomsten
     
Check 9.1.1 Bewaken en meten van prestaties
9.2 Interne audits
9.3.1 Directiebeoordeling
     
Act 10.2.2 Corrigerende maatregelen
     
PDCA cirkel Paragraaf ISO 9001:2015

 

In een digitaal kwaliteitssysteem is het allemaal zoveel makkelijker te vinden. Klik hier voor een demo van ons digitale kwaliteitssysteem Proware. En bekijk het gebruik van de High Level Structure (HLS) op basis van onze multi-navigatie. Alle documentatie kan zowel geïntegreerd als los van elkaar per norm-schema bekeken worden.

Meteen zelf aan de slag? Gebruik dan de Probeer Nu - knop.