Metaware heeft een nieuwe site

Productiviteitsverbetering door locatieonafhankelijk werken

Is deze bedrijfssituatie ook op u van toepassing? Herkent u onderstaande kenmerken?
 • Business case
  • het verbeteren van de werknemers-productiviteit als gevolg van locatieonafhankelijk documentenbeheer en -distributie
 • Bedrijfssituatie
  • verschillende geografische locaties
  • centraal en locaal goedgekeurde documenten
  • ontwikkeling van een kwaliteitsmanagementsysteem, beschreven in een significant aantal documenten
  • introductie van een uniform managementsysteem voor alle locaties
 • Bedrijfsvoordelen en ROI overwegingen
  • uniforme aanwezigheid in het gehele bedrijf
  • gestroomlijnde bedrijfsprocessen als gevolg van een uniforme benaderingswijze
  • toegang tot documenten van andere locaties
  • korte cyclus tijden voor nieuwe of aangepaste documenten
  • minder mankracht nodig voor document distributie
Kamer van Koophandel Nederland bracht haar kwaliteitsmanagementsysteem onder in Isoware en kon zo het documentenbeheer en de distributie locatieonafhankelijk uitvoeren. Lees voor meer details over deze productiviteitsverbetering het succesverhaal van de Kamer van Koophandel.

Humanitas WoonzorgPlus bracht hun managementsysteem volgens PREZO onder in Proware. Lees hier hun verhaal.
Share |
 
Ad Voets Direct chatten

E-mail: Ad Voets