Metaware heeft een nieuwe site

Het ware concept met IBM Lotus

Het succes van een organisatie wordt in belangrijke mate bepaald door de beschikbaarheid en het gebruik van actuele informatie in combinatie met de ervaring van de medewerkers. Samenwerking is daarbij cruciaal. De softwareoplossingen van Metaware ondersteunen organisaties hierin, gebruikmakend van de kracht van het IBM Lotus Notes platform. Kortom productiviteitstools voor o.a.: opvolgsystemen, kwaliteitsmanagement, klachtenafhandelilng, content management en documentenbeheer.

Metaware biedt een breed spectrum aan oplossingen, gebruikmakend van portal, workflow en internet / intranet technologieën. Voor een snelle inzetbaarheid heeft Metaware een aantal basisproducten voor kwaliteitsbeheer, klachtenopvolging, kennismanagement en contentbeheer. Alle producten zijn ontwikkeld voor het IBM Lotus Notes platform.

De softwareoplossingen zijn dynamisch, flexibel en volledig schaalbaar. Geschikt voor elke middelgrote tot grote organisatie, lokaal of internationaal. Ze zijn beschikbaar als een compleet pakket maar ook als afzonderlijke modules. Vanwege het doordachte ontwerp zijn de modules eenvoudig te integreren en in te richten op klantspecificaties.

Isoware – het levende kwaliteitssysteem
Biware – om uw verbeterkansen te benutten
Infoware – voor een praktische invulling van kennismanagement
Toolware – voor alle beheeractiviteiten van uw gereedschappen
Share |