Metaware heeft een nieuwe site

Profiel

Metaware biedt een samenhangend pakket van basisproducten en oplossingen, gericht op het verbeteren van de eigen bedrijfsprocessen en het verhogen van de productiviteit. De klant staat centraal. Voor een snelle inzetbaarheid heeft Metaware een aantal basisproducten voor onder andere kwaliteitszorg, kennismanagement en klachtenopvolging.

Speerpunt in de dienstverlening is de ontwikkeling, de implementatie en het beheer van toepassingen uit de IBM productenlijn, waarin Metaware een jarenlange ervaring heeft. Deze toepassingen variëren van eenvoudige workflow procedures tot integrale (web)informatiesystemen of kwaliteitsmanagementsystemen. Naast de continue verbetering van onze standaard producten is onze kennis ook direct toepasbaar in klantspecifiek maatwerk. Verder zijn speciaal opgeleide medewerkers beschikbaar in een breed spectrum aan oplossingen voor het IBM softwareplatform voor samenwerking (IBM collaboration solutions software).

In alle gevallen staat onze jarenlange praktijkervaring borg voor effectieve beheerssystemen voor de eigen organisatie. Om nieuwe oplossingen in organisaties te implementeren biedt Metaware een heldere projectaanpak specifiek voor toekomstige gebruikers. Helpdesk-ondersteuning, workshops, applicatiehosting en remote beheer zijn zo enkele diensten, die Metaware kan verzorgen.

Goede kennis van bedrijfsprocessen is wezenlijk voor praktisch bruikbare oplossingen, zeker bij onze portal- en workflow management oplossingen. Juist de combinatie van kennis van bedrijfskundige aspecten en IT-technologieën is de kracht van Metaware.

De medewerkers van Metaware bestrijken het gehele traject van projectmanagement en specificatie tot ontwikkeling en implementatie. Tevens zijn uitgebreide beheer-faciliteiten aanwezig met speciaal daartoe opgeleide medewerkers. Alle Metawarespecialisten zijn gespecialiseerd in Lotus Notes en andere disciplines.

Als softwarehuis is Metaware een gekwalificeerd Advanced IBM Business Partner.

Social media links:

Metaware on LinkedIn


Share |