Metaware heeft een nieuwe site

Support

Met haar ICT specialisten in webapplicaties, IBM Collaboration solutions zowel ontwikkeling als beheer, kan Metaware specifieke helpdesk support bieden aan (de IT-afdeling van) een organisatie. We zijn bekend met een grote variëteit aan bedrijfstakken; van de dienstenindustrie en productiebedrijven tot (semi)publieke organisaties. Hierdoor is het makkelijk voor ons om bij ons helpdesk support op gelijke voet te communiceren met onze klanten.

Wanneer u gebruik maakt van de diensten van Metaware houdt dat in dat u de ervaring en expertise van onze gecertificeerde specialisten als administrators en developers kunt benutten en plezier kan hebben van hun steun op een tijdelijke basis. Dit alles zonder dat u uw permanente staf hoeft uit te breiden. Metaware (een IBM business partner) ondersteunt haar klanten op verschillende manieren bij verschillende activiteiten, zoals:
  • Het opzetten van een infrastructuur of gehoste omgeving
    Metaware zet de complete Lotus Notes Domino infrastructuur op, waar nodig beginnend bij een pilot omgeving voor een beperkt aantal gebruikers. Vervolgens wordt dit uitgebreid totdat de gehele organisatie gebruik kan maken van de infrastructuur (wel of niet via het web, wel of niet gehost)
  • Helpdesk
    Een klant met technische support vragen kan de Metaware telefonisch, per e-mail of direct via de portal bereiken
  • Hulp op afstand
    Metaware logt in op de server van de klant of gebruikt schermdeling om direct problemen op te kunnen lossen of voor onderhoudsdoeleinden.
Metaware is een geregistreerde IBM Business Partner voor de ontwikkeling, ondersteuning en verkoop van IBM-producten, zoals Collaboration solutions producten. Alle Metaware specialisten zijn gecertificeerd.
Share |