Metaware heeft een nieuwe site

Kwaliteit in de fysiotherapie, van wens tot noodzaak

Met veertien fysiotherapeuten, één beweeg en leefstijladviseur, twee administratieve medewerkers en twee facilitaire medewerkers is Fysio aan het Wad één van de grotere praktijken voor fysiotherapie in het noorden. Er zijn locaties in Eenrum, Baflo, Warffum en Uithuizen. Aan het roer staan Hannie Kruizenga en Hanneke Uijen. Samen met elf andere fysiotherapie-praktijken vormt Fysio aan het Wad de ToP-groep, hét samenwerkingsverband voor Noord-Nederland.

Zorgverzekeraars werken bij voorkeur met grotere partners in de zorgverlening, die hoge kwaliteit leveren. Certificering speelt hierbij een belangrijke rol, in dit geval die van de HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) en de plus audit. De ToP-groep bundelt de krachten van de praktijken voor fysiotherapie en biedt ruimte voor specialisatie.

Waarom Proware?

'Ik zocht naar een oplossing om onze kwaliteitshandboeken digitaal op te slaan en centraal te beheren’, vertelt Hanneke. ‘Dat was op grond van mijn eigen wens om efficiënter en transparanter te werken, maar ook om tegemoet te kunnen komen aan de normen van de zorgverzekeraars.’ Een collega van Hanneke had het signaal opgepikt en tipte Ad Voets van Metaware. ‘En zo stond Ad hier op een gegeven moment op de stoep. Daar is een heel plezierige samenwerking uit voortgekomen.'

Proware richt zich mede op de certificering. Goede documentatie is onontbeerlijk. De eisen daarvoor komen op een steeds hoger niveau te liggen. Hanneke: ‘Tot voor kort hadden wij de documentatie voor onze bedrijfsprocessen volgens de HKZ-certificering op papier staan. Een dik en ontoegankelijk boekwerk waarvan de actualiteit niet altijd even makkelijk vast te stellen was.

Ik wilde graag naar de situatie dat elke medewerker op elk moment eenvoudig de actuele protocollen voor bijvoorbeeld het opnemen van de telefoon, het schoonmaken van de praktijk of de intake, de anamnese en het opstellen van het behandelplan kan raadplegen. Ook nieuwe medewerkers kunnen hier tijdens de inwerkperiode de werkinstructies uithalen.’

Kostenbesparend

Een groot voordeel van Proware is dat het beheer van kwaliteitsdocumenten nu door één medewerker kan worden gedaan. ‘Daarmee besparen we flink op de kosten. Voor sommige medewerkers was het raadplegen van de digitale documenten even wennen, maar de meesten pikten het snel op.’

Fysio aan het Wad is binnen de ToP-groep de eerste praktijk die met Proware aan de slag gaat. ?Goed voorbeeld doet goed volgen. Binnen vijf jaar moeten ook de andere elf praktijken ‘over’ zijn. De werkwijze binnen het samenwerkingsverband wordt steeds meer uniform. Eén kwaliteitsmedewerker kan in de toekomst voor alle praktijken het beheer doen waardoor de besparing nóg groter wordt.

Nieuwe website

‘Ik wilde meer dan alleen een digitaal handboekensysteem. Het moest ook gelinkt worden aan onze website’. Samen met Metaware hebben we het plan uitgewerkt en dan gaat de nieuwe website (www.fysioaantwad.nl), eveneens door Metaware ontwikkeld, de lucht in. De toegankelijkheid van de kwaliteitsdocumenten is voor de medewerkers dan optimaal.

Tot slot wil Hanneke ook nog wat over Metaware zelf kwijt: ‘Het zijn enthousiaste mensen die echt meedenken en met wie het bovendien erg prettig samenwerken is’.

Share |