Metaware heeft een nieuwe site

MEE Oost Gelderland: Zorg met zorg door Isoware

MEE-organisaties bieden als dienstverlener in de zorg advies en ondersteuning aan gehandicapten, chronisch zieken, autisten en hun verzorgers. MEE-Oost Gelderland maakt gebruik van Isoware voor de bewaking van de kwaliteit in de organisatie en kreeg in september 2007 als eerste van de tweeëntwintig MEE-organisaties het HKZ-certificaat, het keurmerk voor kwaliteit in de zorgsector. Zorg met zorg dus voor de in Doetinchem gevestigde instelling.

Een ziekenhuis is doorgaans snel gevonden, maar vele andere minder zichtbare zorgaanbieders zijn van groot belang voor het welzijn van vele ouderen en mensen met een beperking. MEE-organisaties zijn gespecialiseerd om hierin snel de juiste weg te vinden voor hun cliënten. “Het is kennisintensieve dienstverlening die voor veel mensen onmisbaar is om goede zorg te krijgen”, verklaart kwaliteitsfunctionaris Jan Basten van MEE-Oost Gelderland het belang van zijn organisatie. “In ons verzorgingsgebied krijgt meer dan de helft van de mensen met een beperking met ons te maken.”

Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector, kortweg HKZ, gaat dieper dan de standaard ISO-certificering. Niet alleen de kwaliteit van de processen wordt getoetst, maar ook zorgsector-specifieke eisen worden tegen het licht gehouden. Elk jaar wordt de organisatie gecontroleerd en eens in de drie jaar volgt een grondige herkeuring. Basten is verguld met de certificering: “Wij streven ernaar om intern de zaken zo goed mogelijk te organiseren om extern beter te kunnen presteren. Zonder natuurlijk alle speelruimte in de organisatie kwijt te raken. Er moet ruimte blijven voor specifieke oplossingen.” Behalve de interne ambities zorgt ook de buitenwacht voor een toename van de kwaliteitszorg. MEE-organisaties krijgen in de toekomst waarschijnlijk hun budget van de gemeenten in hun verzorgingsgebied in plaats van uit de AWBZ . Die gemeenten gaan in het kader van Wet Maatschappelijke Ondersteuning openbaar aanbesteden en het HKZ-keurmerk kan wel eens een bepalende factor worden om mee tedingen in de aanbesteding. “Het is geen plicht om het certificaat te halen, maar het wordt wel zwaar geadviseerd”, verklaart Basten de toegenomen druk op kwaliteit.

Om zijn adviserende werk te kunnen doen moet MEE continue investeren in kennis en opleiding van zijn medewerkers. Jan Basten: “Het aanbod is zo breed. Het varieert van een dag op de manege voor autistische kinderen tot specifiek advies over de aanschaf van hulpmiddelen voor ouderen. Aan de ene kant is er sprake van schaalvergroting in de zorg, aan de andere kant moet je elke cliënt individueel het beste advies geven. Daarbinnen moeten wij manoeuvreren. Er is geen vaste handleiding voor het beste dienstverleningstraject.”

Het kwaliteitssysteem Isoware is daarom ook niet opgezet om alles vast te leggen in de organisatie, maar het ondersteunt MEE Oost Gelderland in het managen van de kennisstromen en het juist afhandelen van administratieve procedures en protocollen. “Als je alles in procedures wilt vastleggen, ontstaat het gevaar voor schijnbeheersing. Bovendien zou het effect hiervan zijn dat medewerkers niet meer zoeken naar de beste oplossing, maar domweg de procedure volgen.”

Het kwaliteitsdenken binnen de dienstverlener bestond al voor de komst van Isoware. Voor de introductie van Isoware gebruikte MEE Oost Gelderland papieren en later digitale handboeken, maar dat systeem voldeed niet. De implementatie van Isoware is vlot verlopen bij MEE in Doetinchem. Volgens Basten niet alleen omdat er al een kwaliteitssysteem was, maar ook door de goede samenwerking met Metaware: “De support is goed en snel. Vrijwel alle kwesties zijn perfect afgehandeld. En ook na de implementatie blijft de service goed.” Momenteel wordt Isoware door tachtig medewerkers gebruikt bij meer dan 75 procet van de procedures. “Isoware is duidelijk gebruikersvriendelijker dan het oude pakket, dat merken we ook aan de reacties van de mensen hier.” Basten is ook erg te spreken over de visuele presentatie van het pakket. Maar belangrijker dan look-and-feel is natuurlijk het vermogen van de applicatie om de organisatie te blijven ondersteunen. “Onze organisatie is altijd in ontwikkeling en Isoware beweegt daarin gemakkelijk mee. Het beheer van het handboek is eenvoudig, maar ook flexibel. Door de digitale links tussen documenten is het gemakkelijk navigeren naar de juiste informatie.’’
Voor meer informatie over MEE Oost Gelderland, zie www.mee-og.nl of bel 0314-344 224.

Share |