Metaware heeft een nieuwe site

Philips Consumer Lifestyle: portal isoware poort tot informatie

Het ontsluiten van informatie is binnen organisaties soms een behoorlijke bottleneck. Philips Consumer Lifestyle, al jaren gebruiker van Isoware, ontwikkelde samen met Metaware een portal waardoor informatie uit het kwaliteitsmanagement systeem gemakkelijk en snel toegankelijk is voor de gebruikers. Na een eerste introductie in de eigen Consumer Lifestyle-locatie is de portal nu in gebruik binnen de gehele Business Unit Food and Beverage.

Philips Consumer Lifestyle is met name bekend van de Senseo koffieapparaten en de thuistap Perfect Draft, maar produceert ook mixers, grills en allerhande keukenapparatuur. Per jaar worden wereldwijd zo’n 20 miljoen producten afgezet.

De afgelopen jaren is de productie voor een belangrijk deel naar het buitenland verplaatst, terwijl in Nederland de nadruk op innovatie en productontwikkeling is komen te liggen. Een ommezwaai, die heeft gezorgd voor andere processen en een andere informatiebehoefte.

In het eigen Center of Competence ving TQM-manager Theo Afman geluiden op uit de organisatie waaruit bleek dat collega’s het lastig vonden om de juiste informatie snel te vinden. “Uit de vragen en opmerkingen kwam naar voren dat er enerzijds teveel informatie was, anderzijds konden sommige gebruikers maar moeilijk hun weg vinden naar de juiste documenten. Toen zijn we samen met Metaware gaan nadenken over het vereenvoudigen van het systeem”, aldus Afman.
De portal die er nu staat biedt de gebruiker de mogelijkheid om zowel vanuit de proceskant als ook vanuit een bepaalde functie het systeem te benaderen. De gebruiker heeft direct inzicht in de procedures, instructies en de tools die bij een bepaalde stap in de werkzaamheden nodig zijn. “Vanuit de gebruikers hebben we veel lof ontvangen voor de eenvoud waarmee informatie nu beschikbaar wordt gesteld”, vertelt Afman trots. De slogan Sense en Simplicity van Philips Consumer Lifestyle past goed bij deze tool.

De portal is bereikbaar via het intranet van Philips Consumer Lifestyle en ligt als een schil om het Product Creatie Proces heen. Niet alle functionaliteiten van Isoware zijn beschikbaar via de portal, maar deze nieuwe opzet versnelt en vergemakkelijkt de zoektocht naar informatie aanzienlijk. Afman sluit niet uit dat de tool in de toekomst wordt doorontwikkeld met persoonlijke dashboards, maar houdt wel een slag om de arm: “Technisch zijn er veel mogelijkheden. We moeten echter wel de afweging blijven maken tussen kosten en opbrengsten.”

Het succes van de portal bleef niet beperkt tot de eigen locatie. Op de Philips Consumer Lifestyle-locatie had Manager Business Excellence Wilfred Ruijsch behoefte aan een tool om binnen CL Food & Beverage het innovatieproces beter te kunnen sturen. “Wij willen onze processen verbeteren”, definieert Ruijsch de heldere basisgedachte. “Daarvoor zijn duidelijke afspraken nodig over de te gebruiken formats, documenten en de deliverables. “Eenduidigheid is hierin een sleutelwoord”, vervolgt Ruijsch.

Op basis van de ervaringen in Hoogeveen werd de portal verder ontwikkeld, en sindsdien wordt de portal binnen heel Food and Beverage gebruikt. Ook ontvangt Ruijsch positieve reacties vanuit de gebruikers: “Deze missie is geslaagd. We hebben onze processen verbeterd en het systeem is gebruikersvriendelijker geworden. Deliverables zijn gemakkelijk te vinden en ook de navigatie is een stuk beter dan vroeger. Isoware leent zich heel goed voor deze portalstructuur.”

De portal gooit ook binnen de internationale Philips-organisatie hoge ogen. Bij de interne verbeterwedstrijd voor verbeterteams voor de regio Europa en Noord-Amerika eindigde de portal van Theo Afman en zijn verbeterteam op een verdienstelijke derde plaats. Dat was net niet genoeg om naar de wereldfinale te gaan, maar Afman is absoluut niet ontevreden: “De gebruikers waarderen deze portal met gemiddeld een acht. Bovendien is op ons intranet het aantal hits in Isoware in zes jaar tijd vertienvoudigd.”

Naast het behalen van de derde plaats werd door Philips Consumer Lifestyle CEO Andrea Ragnettie de ‘Simplicity 2005 IDP Award’ uitgereikt aan het Speed & Simplicity projectteam wegens ‘the outstanding and exceptional team contribution’. Met de portal neemt Metaware deel aan dit project.”

Share |