Metaware heeft een nieuwe site

Royal Wessanen: harmonisatie met Isoware

Royal Wessanen nv is al jarenlang een grote speler in de voedingsmiddelenbranche. Het Nederlandse bedrijf werd al in de achttiende eeuw opgericht en heeft zijn wortels in de handel in zaden.

Door de jaren heen is Royal Wessanen nv uitgegroeid tot een conglomeraat van tientallen bedrijven in de voedingsindustrie die meer en minder bekende merken voeren, zoals Zonnatura en Beckers. Na een groot aantal acquisities waait er sinds twee jaar een nieuwe wind door de organisatie, die zich onder andere focust op de synergie tussen de verschillende bedrijfsonderdelen. Het afstemmen van werkprocessen en het inbedden van kwaliteit spelen hierin een belangrijke rol. Corporate Director Quality Henk de Vries is momenteel druk met de wereldwijde uitrol van Isoware, het digitale kwaliteitsmanagement systeem van Metaware.

“Het kwaliteitsdenken in de voedingsmiddelenindustrie beperkt zich vaak puur tot de strenge regels voor voedselveiligheid. Andere processen en afdelingen zoals marketing, human resources en verkoop blijven in eerste instantie buiten schot. Wij hebben als doelstelling om ISO–9001 en ISO–14001 gecertificeerd te worden. Daarvoor heb je een totaalsysteem nodig, dat alle processen in de hele organisatie bestrijkt”, aldus De Vries, die in het hoofdkantoor in Amstelveen een afdeling van drie mensen leidt.
Royal Wessanen nv opereert in Europa en Noord-Amerika en genereert een miljardenomzet met de productie en distributie van voedingsmiddelen.

Behalve van bekende merken is Royal Wessanen nv ook een belangrijke leverancier van private-labelartikelen voor supermarkten. De verscheidenheid aan bedrijven en activiteiten en de geografische spreiding maken het invoeren van een universeel kwaliteitssysteem op zijn minst tot een uitdaging, maar De Vries is ervan overtuigd dat Isoware de juiste tool is. “Het is goed plooibaar naar onze wensen en inzichten, het is snel inzetbaar en het is beschikbaar via ons intranet. Iedereen kan er altijd en overal bij.”

De implementatie van Isoware wordt voorafgegaan door verbetertrajecten. Daarna zullen de nieuwe en verbeterde processen worden gedocumenteerd. “Dat levert naast een kwalitatieve impuls ook veel meer betrokkenheid bij de gebruikers op”, weet De Vries, die momenteel veel reist om op de verschillende locaties de vinger aan de pols te houden. “De meeste kwaliteitsmanagers binnen onze organisaties zijn nu druk met het vullen van de database met beschrijvingen.” Na de uitrol zal zo’n zeventig procent van de negenduizend werknemers binnen Royal Wessanen nv regelmatig met Isoware te maken krijgen.

Voor de voorheen meer zelfstandige dochterondernemingen betekent de komst van Isoware een behoorlijke cultuuromslag. Tijdens deze harmonisatieslag komt De Vries af en toe echt grote verschillen tegen: “Een aantal bedrijven had al een papieren kwaliteitssysteem, eentje zelfs al een digitaal systeem. Met hulp van Metaware hebben we dat goed kunnen migreren naar Isoware. Maar er zijn ook bedrijven waar medewerkers geen toegang hebben tot internet en er is zelfs een bedrijf dat nog helemaal niet op ons netwerk zat.”

De resultaten van het nieuwe kwaliteitsdenken zijn nog niet goed meetbaar, al ziet de kwaliteitsmanager wel een omslag. “Met Royal Wessanen in zijn geheel gaan we door een verbeterproces. Dat zie je nu al in de kostenstructuur van onze operatie. Uiteindelijk is ons doel om onze klanten beter te kunnen bedienen. Een van de pijlers waarop deze beweging steunt is kwaliteitsmanagement.” De Vries verwacht dat Wessanen na deze periode van harmonisatie en standaardisatie opnieuw op overnamepad gaat. Integratie in de bestaande operatie zal dan vanaf het begin een belangrijk aspect zijn. “Wij zijn er in elk geval klaar voor.”

Share |