Metaware heeft een nieuwe site

Vrumona: kwaliteit smaakt naar meer

Op de Utrechtse Heuvelrug is al meer dan vijftig jaar Vrumona gevestigd. Daar waar het Sourcy-bronwater uit de grond komt. De frisdrankengigant uit de Heineken-Groep is een begrip, en niet alleen in Bunnik. Met merken als Pepsi, Sisi, Sourcy en 7up neemt Vrumona een prominente plaats in het frisdrankenschap. In totaal levert het bedrijf enkele tientallen frisdranken en vruchtensappen. Alle verschillende recepturen worden gekoesterd. Kwaliteit is een van de absolute succesfactoren binnen de organisatie. Vrumona gebruikt Isoware, het digitale kwaliteitssysteem van Metaware.

Enkele jaren geleden startte Hans Aalbers het digitale kwaliteitstraject bij Vrumona, het bedrijf dat in 1948 ontstond uit een fusie van zo'n dertig kleine frisdrankfabrikanten in en rond Utrecht. Eerder had hij binnen Heineken een dergelijk kwaliteitsproject begeleid. Eén aspect stond voor Aalbers voorop: het systeem moest digitaal zijn. “Uit ervaring weet ik dat een papieren systeem veel tijd kost. Het onderhoud, het gebruik, het terugkrijgen van oude procedures, die zaken vergen enorm veel tijd. Een digitale systeem is dan veel sneller.” Met name het zoeken gaat door goed toegankelijke databases veel gemakkelijker, aldus de beheerder bedrijfszorgsysteem.

Aalbers koos voor Isoware nadat zijn enthousiasme was gewekt door een pilot-presentatie. Doorslaggevend was het feit dat Isoware, net als alle producten van Metaware, is gebaseerd op Lotus Notes. En die applicatie wordt binnenkort Vrumona-wijd geïntroduceerd. Daarnaast vindt Aalbers Isoware een "open" pakket, waaraan gemakkelijk klantgerichte aanpassingen zijn te realiseren.

Het kwaliteitsbesef is bij Vrumona al jaren aanwezig. Wie bijvoorbeeld een 7Up bestelt, wil dat zijn drankje precies smaakt zoals 7Up is bedoeld. Dat is nu zo en dat is altijd zo geweest. Gedegen kennis van grondstoffen, recepturen en productieprocessen vormen de basis om aan die wens van de consument tegemoet te komen. "Vroeger ging dat door overlevering van werknemer op werknemer, met punaises op het prikbord en werkinstructies in mappen", vertelt Aalbers. Maar die opzet is in zijn ogen niet waterdicht.

"Stel, er gaat iets mis en de productie van een frisdrank moet tijdelijk worden gestaakt. Vraag vijf medewerkers hoe dat precies in zijn werk gaat en je krijgt vijf verschillende antwoorden." In grote lijnen komen ze overeen, maar er zullen altijd kleine afwijkingen zijn. Met een goed kwaliteitssysteem zullen ook die kleine verschillen verdwijnen. Zo krijg je eenheid."

Een eenheid, die bij Vrumona reeds in een vroeg stadium is gecreëerd. Door een goed werkend opleidingensysteem weten alle medewerkers wat er van hen wordt verwacht en welke procedures binnen hun functie gelden. Een goed toegankelijk kwaliteitssysteem zorgt ervoor dat men te allen tijde de procedures kan raadplegen en ideeën kan aandragen voor verbetering. Niet iedereen, die toegang heeft tot het systeem, kan zomaar wijzigingen doorvoeren. Uiteindelijk kunnen alleen de afdelingsbeheerders de databases werkelijk inrichten. Zo vormt het systeem een prima tool in het streven van Vrumona om kwalitatief hoogwaardige producten op de markt te zetten.

Vrumona brengt jaarlijks miljoenen hectoliters frisdrank op de markt. Een markt die zich goed ontwikkelt. Elk jaar introduceert de Heineken-dochter wel enkele nieuwe dranken.

De nieuwe smaken van Royal Club en Xi zijn daarvan sprekende voorbeelden. Het kwaliteitssysteem moet flexibel zijn om die nieuwe recepturen en bijbehorende procedures goed op te nemen. Zo is voor de recepturen een klantspecifieke module ontwikkeld, die geïntegreerd is in het kwaliteitssysteem. Aalbers is te spreken over de mogelijkheden die Isoware op dat front biedt: "Het pakket is gemakkelijk aan te passen aan persoonlijke wensen en is bovendien vriendelijk in het onderhoud en gebruikersvriendelijk”.

In de toekomst wil Vrumona ook een auditmodule koppelen aan het systeem. En ook productinformatie voor de consument moet worden geïntegreerd in het Isoware-pakket.

Share |