kwaliteitskalender

De kwaliteitskalender

Een goed kwaliteitsbeleid betekent zicht hebben op de kwaliteit op alle niveaus in de organisatie, alle processen zijn goed gedocumenteerd en alle kwaliteit-gerelateerde activiteiten staan in de jaarplanning. De kwaliteitskalender zorgt voor een gestructureerde aanpak met een praktische invulling van de PDCA.

Door gebruik te maken van de kwaliteitskalender in Proware kan eenvoudig een activiteit worden ingepland en worden gemonitord. Aan specifieke acties kunnen tevens formulieren worden gekoppeld, zodat de verschillende activiteiten en de opvolging hiervan worden geregistreerd.

Voorbeelden van veel gebruikte acties zijn:

De verschillende activiteiten zijn instelbaar en zijn dus relevant voor uw eigen organisatie:

De afspraken worden inclusief gekleurde iconen weergegeven in de kalender:

Werken met de kwaliteitskalender

In de volgende video wordt een korte instructie gegeven van de mogelijkheden van de kwaliteitskalender in Proware: