handboek iso9001 kwaliteitshandboek

'Handboek'? Waarom we het geen ISO 9001 'handboek' meer noemen ....

 

Het ISO 9001 handboek in de kast bij elke afdelingsmanager. Kwaliteitshandboek, veiligheidshandboek, milieuhandboek, ..  Nieuwe versies in de inbak om vervolgens in de mappen vervangen. Misschien kende je het nog wel.
Alleen al door de nieuwe generaties van normen als ISO
9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 55001, ISO 22301, ISO 50001  spreek je niet meer van ‘handboek’. Het is nu ‘gedocumenteerde informatie’. Het is niet meer het 'opstellen van een handboek', de (6) verplichte documenten ...

Belangrijker is dat nu draait om digitale managementsystemen, meestal uit de cloud. Toch heel iets anders dan de verzameling digitale kwaliteitsdocumenten, geprint en gebundeld in het handboek in de kast bij elke afdelingsmanager….

Een digitaal (kwaliteits)management systeem kan zoveel meer, los van de verschillen 'ISO normen'. (Zet voor de aardigheid als proef dit Proware-systeem eens in 60 seconden online ....)

Navigatie / zoeken
 • Index van alle documenten
 • Overzicht per functie, proces, norm-item
 • Mijn documenten, waar ik iets mee te maken heb
 • Laatst door mij geraadpleegd
 • Trending documenten binnen de organisatie
 • Recent gezocht binnen de organisatie
 • ‘Full text search’
Workflow sturing
Monitoring
 • Raadplegingen per document, per type, per periode
 • Niet gevonden, maar waar wel op gezocht is
 • Nooit gebruikte documenten
 • Rapportages, zelf te definieren
Ketenintegratie / mobiel
 • Voor klanten, die moeten 'meekijken'
 • Voor onderaannemers die instructies (verplicht) moeten lezen
 • Corporate documenten gezamenlijk gebruiken
 • Op de projectlocatie, op je telefoon
 • Aan het bed van de client, op je tablet


Voor wie nog steeds aan het ‘vechten’ is met losse documenten, een onoverzichtelijk versiebeheer heeft of voor het handboek naar de kast van de afdelingsmanager moet .... 
Zet in 60 seconden onze cloudoplossing Proware klaar, software tool voor kwaliteitsmanagement. En zoek de verschillen ...

handboek iso90012015

 

De verplichte 6 procedures in je handboek uit de oude ISO9001:2008 zijn verdwenen, maar wat blijft is de ‘gedocumenteerde informatie’. Documentatie blijft dus nodig binnen kwaliteitsmanagement en wel op de volgende gebieden:

     
PDCA cirkel Paragraaf ISO 9001:2015
Plan 4.3 Scope van het kwaliteitsmanagement systeem
4.4 Documentatie van het kwaliteitsmanagement systeem
5.2.2a Kwaliteitsbeleid
6.2.1 Kwaliteitsdoelstellingen
7.1.5 Monitorings- en meetuitrusting
7.1.5 Beheersing van monitorings- en meetuitrusting
7.2 Competenties van medewerkers
     
Do 8.1e Operationele planning en controle
8.2.3 Beoordeling van product- en diensteisen
8.3.2g Planning van ontwerp- en ontwikkeling
8.3.5 Beoordeling, verificatie en validatie van ontwerp en ontwikkeling
8.3.6 Beheersing van wijzigingen in ontwerp en ontwikkeling
8.4.1 Controle van extern geleverde producten en diensten
8.5.1 Controle van productie en dienstverlening
8.5.2 Identificatie en traceerbaarheid
8.5.6 Beheersing van veranderingen
8.6 Vrijgave van producten en diensten
8.7 Beheersing van niet-conforme procesuitkomsten
     
Check 9.1.1 Bewaken en meten van prestaties
9.2 Interne audits
9.3.1 Directiebeoordeling
     
Act 10.2.2 Corrigerende maatregelen
     
PDCA cirkel Paragraaf ISO 9001:2015

 

Maar in een digitaal kwaliteitssysteem is het voor de 'gewone gebruiker' allemaal zoveel makkelijker te vinden:

En toch kan de kwaliteitsmanager nog steeds alle documenten ook normgericht vinden (en ziet meteen dat er nog oude verwijzingen tussen zitten):