RISMAN methode

Een checklist voor bedreigingen (risico's) volgens de RISMAN methode

RISMAN is de meest gebruikte methode voor risicobeheersing in de bouw- en infrasector. Met de RISMAN-methode inventariseer je (project) risico’s vanuit 7 verschillende invalshoeken:

 • politiek/bestuurlijk
 • financieel/economisch
 • juridisch/wettelijk 
 • technisch 
 • organisatorisch 
 • geografisch/ruimtelijk 
 • maatschappelijk. 

Vervolgens bepaal je voor ieder risico beheersmaatregelen: vermijden, verminderen (mitigeren), overdragen of verminderen. Gedurende het project controleer je steeds of je de risico’s voldoende beheerst. Daarbij volg je een cyclisch proces.

Onderstaande tabel (RISMAN-item / faalmode / bedreiging) is een hulpmiddel om vanuit generieke bedreigingen, de bedreigingen (risico's) voor de eigen organisatie in kaart te brengen.
In ons managementsysteem Proware managen we trouwens deze risico's, net zoals voor de methoden MAPGOOD en RAVIB.) Probeer NU, en ben in 60 seconden online, bijvoorbeeld voor een RisicoCarrousel. Of bekijk eerst de praktische video.

Juridisch / wettelijk
 • Late beleidswijziging
 • Start bezwaarprocedure
 • Claim derden

Vertraging:
- Latere oplevering
- Extra resources nodig

Extra kosten:
- Door wijziging project
- Door opvangen vertraging
- Door vergoeden schade

Herziening project:
- Uitgangspunten / specificaties voldoen niet meer

Organisatie
 • Reorganisatie / faillissement
 • Prioriteit andere projecten
 • Slechte onderlinge communicatie
 • Onderschatting complexiteit / duur / omvang
 • Inzet derden ondermaats
 • Aanbesteding mislukt

Nieuwe (project)organisatie nodig:
- Inzet andere toeleverancier
- Vervanging (kritische) medewerkers

Vertraging:
- Resources niet beschikbaar
- Slechte beschikbaarheid middelen
- Extra onderzoek nodig

Extra kosten:
- Aanvullende maatregelen
- Inefficiëncy door slechte communicatie

Technisch / uitvoerend
 • Late wijziging uitvoering
 • Infrastructuur ongeschikt voor bouwtempo
 • (Technische) specificaties niet helder
 • Onvoldoende toetsing ontwerp
 • Onvoldoende beschikbaarheid mensen / middelen

Nieuwe (project)opzet:
- Hierzien van plannen / uitvoering
- Andere fasering nodig

Slechte uitvoering:
- Foute realisatie door onduidelijk specificatie
- Fouten door slecht ontwerp

Vertraging:
- Specificaties herzien
- Eerdere realisaties aanpassen

Extra kosten:
- Werkzaamheden opnieuw uitvoeren
- Niet voorziene (infra) maatregelen

 

Ruimtelijk / geografisch
 • Archeologische vondsten
 • Bestemmingsplan niet goedgekeurd
 • Extra omgevingsmaatregelen nodig

Projectwijziging:
- Wijziging door extra maatregelen
- Andere uitvoering door archeologische vondsten

Vertraging:
- Stilleggen werkzaamheden door archeologische vondsten
- Wachten op goedkeuring

Extra kosten:
- Extra maatregelen
- Projectwijziging om goedkeuring te krijgen

Financieel / organisatorisch
 • Onvoldoende budget tijdelijke maatregelen
 • Onvoldoende budget voorfinanciering
 • Ongewenste budgetoverschrijding
 • Verkeerde aannames

Projectwijziging:
- Andere invulling project door budgetproblemen

Vertraging:
- Aanvullend budget regelen
- Latere uitvoering door onvoldoende financiën

 

Maatschappelijk / sociaal
 • Wijziging inzichten
 • Late marktveranderingen

Projectwijziging:
- (Project)wijziging door nieuwe uitgangspunten
- Marktwijziging dwingt tot projectwijziging

Vertraging:
- Doorvoeren wijziging kost tijd
- Hierziene plannen door marktverandering

Extra kosten:
- Kosten door wijzigingen

Politiek / bestuurlijk
 • Late besluitvorming
 • Aanvullende eisen
 • Tegenstrijdige doelstellingen

Projectwijziging:
- Projectwijziging door aanvullende eisen

Vertraging:
- Uitgangspunten afhankelijk late besluitvorming
- Aanvullende eisen vragen aangepaste plannen / gewijzigde uitvoering
- Prioritering doelstellingen uitwerken

Extra kosten:
- Extra maatregelen om aan aanvullende eisen te voldoen


Voor wie nog steeds nog steeds moeite heeft met het risicomanagement proces. Zet in 60 seconden onze cloudoplossing Proware klaar, een simpele en innovatieve software tool voor kwaliteits- en risicomanagement. En manage daarin je eigen 'RISMAN-risico's.
Nog meer? Het duurt iets langer ... maar in een paar uur hebben we ook een eigen en geschikt voorbeeld voor een managementsysteem. Voor inhoudelijke vragen raadplegen wij onze collega's van meta-audit.nl.

Eerst zien, bekijk dan onze demo’s op de productpagina.
Of klik voor een impressie op onderstaande video obv de Proware module RiskManagement of probeer het direct zelf

De principes en richtlijnen voor het proces van risico management staan uitgebreid beschreven in de norm ISO 31000.