risicocarrousel

Een risicocarrousel in een sociaal kwaliteitssysteem

 

Wat is een risicocarrousel

Het risicoproces begint met doelen vaststellen en risico's (bedreigingen en onzekerheden) te identificeren. Daarop volgt weer het classificeren van risico's en vaststellen van maatregelen om de risico's zonodig te verminderen. De beleving en het belang wat eraan wordt gehecht, kan echter sterk per persoon of discipline verschillen. Door nu alle betrokkenen rondom een tafel te zetten (of virtueel met een sociaal kwaliteitssysteem te laten werken) kunnen de risico's vanuit de verschillende invalshoeken en belangen worden bekeken. Dit levert een gezamenlijk inzicht in de aanwezige en te beheersen risico's op. Instrument: een risicocarrousel.
Maak het een onderdeel van je risicoleiderschap.

 

Een risicocarrousel: stap voor stap

De toepassing van een risicocarrousel zijn in een 3-tal basisstappen te schrijven:

Stap 1.  Voorbereiding
Met een goede voorbereiding moeten deelnemers inzicht krijgen in vragen als:
- Wat zijn de gestelde (kwaliteits)eisen, (kwaliteits)doelen
- Wat zijn risico’s als niet aan deze eisen, doelen kan worden voldaan
- Wat zijn de kansen om verder te verbeteren

Stap 2. Uitvoering
Tijdens een risicocarrousel sessie, eventueel al voorbereiding met een ingericht sociaal kwaliteitssysteem, gaan de betrokkenen aan de slag. Vooraf krijgen ze een presentatie over de situatie, de risicomethode en wat er verder al bekend is over de gestelde doelen, risico's, maatregelen, kansen etc. Vanuit hun eigen optiek beschrijven de betrokkenen hun 'eigen' doelen, risico's, risicoclassificatie ter voorbereiding op een kennis- en ervaringsuitwisseling. Resultaten worden vastgelegd. Uiteindelijk moet worden geprobeerd om te komen tot een zo scherp mogelijk standpunt: doelen, risico's, classificatie van risico's, toepassing van maatregelen en de verwachte effectiviteit daarvan.

Stap 3. Eindresultaat
Het eindresultaat van de risicocarrousel is het begin van de latere (project)activiteiten. Daarom dient alles goed te worden gedocumenteerd, goed gedefinieerd (liefst SMART - Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden) en na autorisatie aan betrokkenen te worden gecommuniceerd. Later dienen de maatregelen te worden gemanaged en bewaakt op effectiviteit, bijvoorbeeld met een sociaal kwaliteitssysteem.
 

Gebruik een sociaal kwaliteitssysteem

Een risicocarrousel kenmerkt zich door een veelzijdige informatie-uitwisseling tussen meerdere personen. Structurering in een managementsysteem geeft dan grote voordelen.

Klik voor een impressie op onderstaande video van de module RiskManagement, onderdeel van het kwaliteitsmanagement systeem Proware of probeer het NU. In 60 seconden staat alles online.

De principes en richtlijnen voor het (klassieke) proces van risico management zijn in de norm ISO 31000 beschreven.